Karowa 20 – historia miejsca

Wstecz

Historia miejsca

Budynek, w ktA?rym dziA� mieA�ci siA� DSH, byA� niegdyA� warszawskA� siedzibA� secnidazole. Banku Cukrownictwa. ZostaA� wzniesiony w latach 1932-33 dla poznaA�skiej spA?A�ki, eksploatujA�cej wA?wczas sA�siedni hotel a�zBristol”. TwA?rcA� projektu budynku byA� Antoni Aleksander Jawornicki (1886-1950), ktA?ry zaprojektowaA� rA?wnieA? wnA�trza hotelu „Bristol”. Za wystrA?j wnA�trz gmachu przy ul. Karowej 20 odpowiadaA� Juliusz NagA?rski (1887-1944). NagA?rski podczas okupacji nawiA�zaA�A� wspA?A�pracA� z Niemcami, byA� m.in. wspA?A�autorem przebudowy PaA�acu Namiestnikowskiego na Deutsches Haus, za co zostaA�A� ogA�oszony kolaborantem i okryty infamiA� na A�amach Biuletynu Informacyjnego Polskiego PaA�stwa Podziemnego w 1941.

Nazwa ulicy Karowej prawdopodobnie pochodzi odA� wozA?w straA?y ogniowej zwanych a�zkarami”,A� ktA?re tA�dy czA�sto przejeA?dzaA�y wywoA?A�c z miasta A�mieci nad WisA�A�. Od stronyA�Krakowskiego PrzedmieA�cia KarowA� odgradzaA�a ozdobna brama.