AHM

Wstecz

NajwiA�kszy taki zbiA?r w Polsce

Archiwum Historii MA?wionej to najwiA�kszy w Polsce zbiA?r relacji A�wiadkA?w historii XX wieku. Liczy juA? ponad 5500A�wywiadA?w biograficznych nagranych w technice audio lub wideo, zdigitalizowanych, opracowanych archiwalnie i udostA�pnianych w Czytelni Domu SpotkaA� z HistoriA�,A�portalu www.audiohistoria.pl oraz na multimedialnej mapie www.warszawazapamietana.pl. ZgromadziliA�my teA? ok. 30000 skanA?w archiwalnych zdjA�A� z rodzinnych albumA?w naszych rozmA?wcA?w.

Pionierzy historii mA?wionej

Pierwsze nagrania pochodzA� z 1987 roku, kiedy to zainicjowane przez podziemnA� a�zKartA�a�? Archiwum Wschodnie rozpoczA�A�o akcjA� nagrywania wspomnieA� mieszkaA�cA?w dawnych KresA?w Wschodnich, obywateli polskich represjonowanych przez sowieckie wA�adze. 20 lat pA?A?niej w dziaA�ania programu a�zHistoria MA?wionaa�? OA�rodka KARTA wA�A�czyA� siA� Dom SpotkaA� z HistoriA�, ktA?ry nie tylko tworzy zbiA?r AHM i uczestniczy w pozyskiwaniu nowych relacji, ale takA?e intensywnie popularyzuje zgromadzone A�wiadectwa.

Co jest w Archiwum?

W Archiwum znajdujA� siA� wspomnienia A�wiadkA?w historii XX wieku dotyczA�ce m.in. okresu miA�dzywojennego, II wojny A�wiatowej, nazizmu, stalinizmu, Peerelu. Do Archiwum na bieA?A�co trafiajA� efekty wszystkich projektA?w realizowanych przez zespA?A� a�zHistorii MA?wioneja�? OA�rodka KARTA i akcji przeprowadzanych w Domu SpotkaA� z HistoriA�. Do AHM przyjmowane sA� takA?e rozproszone nagrania dA?wiA�kowe (w tym na noA�nikach analogowych), wykonane w celach badawczych czy dziennikarskich.A�Nagrywamy relacje audio:

i wideo:

Ponadto udostA�pniamy nagrania Archiwum Historii Wizualnej Instytutu Fundacji Shoah. Visual History Archive (potocznie nazywany Archiwum Spielberga) to najwiA�kszy na A�wiecie zbiA?r relacji wideo osA?b ocalaA�ych, ratujA�cych i A�wiadkA?w Holokaustu. A?A�cznie w latach 1994a��1999 Fundacja Shoah nagraA�a prawie viagra in croatia. 52000 relacji wideo w 56 krajach, w 32 jA�zykach. CaA�oA�A� zostaA�a skatalogowana i zindeksowana. NajwiA�ksza liczba relacji pochodzi z USA i Izraela, niemal 1500 osA?b nagrano w Polsce. Prawie poA�owA� wywiadA?w przeprowadzono w jA�zyku angielskim, 7000 w jA�zyku hebrajskim i niewiele mniej w jA�zyku rosyjskim. Ogromna wiA�kszoA�A� relacji poA�rednio lub bezpoA�rednio dotyczy Polski, z czego 1566 to nagrania polskojA�zyczne.

Jak skorzystaA� z naszych zbiorA?w?

Wszystkich zainteresowanych odsA�uchaniem peA�nych relacji ze zbiorA?w AHM zapraszamyA�do naszej Czytelni. Przeszukiwanie relacji uA�atwiajA� pisemne streszczenia.A�Czytelnia otwarta jest od poniedziaA�ku do piA�tku w godzinach 9.00-17.00.A�Prosimy o wczeA�niejszy kontakt telefoniczny (+48 22 255 05 40) lub e-mailowy m.buko@dsh.waw.pl lub ahm@dsh.waw.pl.
JeA?eli znaleA?liA�cie w naszym archiwum relacjA� kogoA� z Waszej rodziny, odezwijcie siA� do nas a�� z przyjemnoA�ciA� przekaA?emy Wam kopiA� nagrania.a��

Nagrywamy

Osoby gotowe opowiedzieA� nam historiA� swojego A?ycia lub znajA�ce A�wiadkA?w historii chcA�cych podzieliA� siA� wspomnieniami, prosimy o kontakt z Archiwum Historii MA?wionej: +48 22A�255 05 40, ahm@dsh.waw.pl (Dom SpotkaA� z HistoriA�) lub programem a�zHistoria MA?wionaa�? +48 22 848 07 12 (OA�rodek KARTA).JarosA�aw PaA�a

 

Uczymy

Prowadzimy seminaria i zajA�cia dla uczniA?w, studentA?w i nauczycieli, a takA?e warsztaty oral history dla osA?b zainteresowanych tA� metodologiA�. Zapraszamy do kontaktu z nami.

Obejrzyj interaktywnA�A�mapA� Warszawa ZapamiA�tana

To wyjA�tkowy spacer po ulicach dawnego miasta, peA�en osobistych historii. Mapa jest sukcesywnie uzupeA�niana o nowe materiaA�y, ktA?re a�zprzypiA�tea�? sA� do miejsc, o ktA?rych opowiadajA�.

wawzapa

Zapoznaj siA� z wybranymi relacjami w serwisie audiohistoria.plA�

audiohistoria

Publikacje Archiwum Historii MA?wionej

Warszawiacy nie z tej ziemi
Ocaleni z Mauthausen
Powroty. Warszawa 1945-46
MieszkaA�cy Warszawy w czasie Powstania 1944
Warszawa okupowana. Relacje mieszkaA�cA?w
Warszawa miA�dzywojenna w pamiA�ci jej mieszkaA�cA?w
Od Kreuz do KrzyA?a: losy niemieckich i polskich mieszkaA�cA?w miasta w XX wieku