ZespA?A�

Wstecz

https://esa-letter.com/

In search of a specialist newspapers creating support? Solely specialist educational crafting guidance through certified authors is exactly what we provide! Dash approximately call individuals custom writing

Dyrekcja

Piotr Jakubowski, dyrektor

Katarzyna MadoA�-Mitzner, zastA�pca dyrektora


Administracja

tel. 22 255 05 05 (sekretariat),A�22 255 05 10 (administracja)

MichaA� ZadrzyA�ski, kierownik

Anna Markiewicz-PiA�tkowska, zastA�pca kierownika

Marta A?ukawska, specjalista ds. administracyjno-lokalowych

Anna Talarek, sekretariat

MichaA� Brzostowski, administrator systemA?w informatycznych

Romuald TrA�bacz, konserwator, zaopatrzeniowiec

Robert Radecki, programista

Urszula Kubiszyn, sekretariat (dA�ugoterminowy urlop)


Animacja

tel. 22 255 05 30

Katarzyna Puchalska, kierownik

Kinga Sochacka, producent

 


Archiwum Historii MA?wionej

tel. 22 255 05 40

Katarzyna MadoA�-Mitzner, kierownik

Magda SzymaA�ska, zastA�pca kierownika ds. zasobA?w dA?wiA�kowych

Maria Buko, specjalista ds. AHM

JarosA�aw PaA�ka, sekretarz ds. merytorycznych

Maciej KamiA�ski, fonoteka

Iwona Makowska,A�specjalista ds. AHM


Edukacja

tel. 22 255 05 25

Anna Ziarkowska, kierownik

Justyna Urban, specjalista ds. edukacji


Filmoteka

tel. 22 255 05 45

Agnieszka TomasiA�ska, koordynator

Dariusz Krajewski,A�specjalista ds.kwerend, licencji i montaA?y

 


Komunikacja

tel. 22 255 05 20, 22 255 05 22, 22 255 05 23

Magda Lasia, rzecznik prasowy

MaA�gorzata PurzyA�ska, starszy specjalista ds. promocji


KsiA�garnia

tel. 22 255 05 02

Mariusz Matusiak, kierownik ksiA�garni


KsiA�gowoA�A�

tel. 22 255 05 35

ElA?bieta DurzyA�ska, gA�A?wna ksiA�gowa

Anna Kula, zastA�pca gA�A?wnej ksiA�gowej

Magdalena BA�aszczyk, specjalista ds. kadr


Organizacja spotkaA�

tel. 22 255 05 31

Alicja SmotryA�, koordynator spotkaA�

 


Pracownia DTP

tel. 22 255 95 47

Tomasz Kubaczyk, fotografia, dtp

 


Publikacje

tel. 22 255 05 55 (publikacje)

Magdalena Czerwiec-Pichlinska,A�kierownik

Agnieszka WrA?blewska, koordynator sprzedaA?y i marketingu wydawnictw

Anna A?appo

Warszawska Inicjatywa Kresowa

tel. 22 255 05 50

Tomasz Kuba KozA�owski, koordynator programu WIK


Wystawy

tel. 22 255 05 15 (wystawy)

Monika Cichocka (dA�ugoterminowy urlop)

Ewa Mazur,A�kierownik

Barbara Roszuk, specjalista ds. wystaw

Anna Mech


Rada Programowa Domu SpotkaA� z HistoriA�

Zbigniew Gluza, Danuta Przywara, Agnieszka RudziA�ska, Maciej Drygas, Jerzy Kochanowski, Jacek Leociak, Dariusz Stola.

avalide generic available.

Edukatorzy

Maria Czaputowicz, Justyna Dominiak, MaA�gorzata FaA�kowska-Warska, Jagna Kofta, Jacek Konik, Adam RA�bacz, Szymon RA�bowski, Sylwia Siedlecka, StanisA�aw Zakroczymski.


Informacja i recepcja

tel. 22 255 05 00

A�MaA�gorzata Ostatek, Adam Plaskota, Zuzanna Sajan, Katarzyna AsmiaA�kowska.


ObsA�uga techniczna spotkaA�

Adam Plaskota

Adam PA�askota

 

 custom writing servicefree proofreader

It is very important to realize that you might not qualify. By way of example, in a crowded small restaurant, only a single dog might be able to fit under the table. It’s very easy to fly register emotional support animal with an emotional support animal, so long as you abide by a few strict guidelines. Once you have chosen that the letter of doctor is right for you it will be inclined to find an appraisal.