Wokół pałacu i dworu

Wstecz
PRZEWLOCKIzaproszenieA

Na wystawie można było obejrzeć wybrane zdjęcia z liczącej ponad ...

 

Na wystawie można było obejrzeć wybrane zdjęcia z liczącej ponad 20 tysięcy fotografii (odbitek i negatywów)  kolekcji Janusza Przewłockiego, ukazującej polskie ziemiaństwo i arystokrację na przełomie XIX i XX wieku. Są to zarówno zdjęcia portretowe, robione w atelier, jak i sceny z życia codziennego i z różnych uroczystości (śluby, wesela, polowania, bale, przyjęcia). Najstarsze zdjęcia pochodzą z drugiej połowy XIX wieku, ze słynnych atelier fotograficznych (np. Walerego Rzewuskiego z Krakowa czy Jana Mieczkowskiego z Warszawy), najpóźniejsze z lat 30. XX wieku. Są to zarówno zdjęcia robione przez profesjonalnych fotografów, jak i amatorskie. Ukazują historię polskich ziemian i arystokratów, a jednocześnie historię polskiej fotografii z przełomu XIX i XX wieku, bo wiele z tych zdjęć to prawdziwe dzieła sztuki. Na fotografiach pojawiają się przedstawiciele słynnych rodów — Lubomirskich, Radziwiłłów, Branickich, Czartoryskich, Potockich, Zamoyskich…, a także liczne rodziny ziemiańskie. Wydzielona część wystawy poświęcona była dworowi w Mordach i rodzinom Przewłockich oraz Czapskich.

Janusz Przewłocki urodził w 1927 roku, był synem Henryka Przewłockiego i Karoliny Marii Hutten-Czapskiej. Wychował się wraz z sześciorgiem rodzeństwa w rodzinnym dworze w Mordach koło Siedlec. Jego ojca Sowieci wywieźli do obozu w Borowiczach, gdzie zmarł w 1946 roku.

Janusz Przewłocki pracował jako redaktor,  był wydawcą serii pamiętników polskich z XVIII-XX wieku, twórcą i redaktorem serii książkowej „Wspomnienia Sybiraków”. Współpracował z paryską „Kulturą” i opozycją demokratyczną w latach 70. i 80., był współtwórcą Archiwum Wschodniego i przewodniczącym Komisji Historycznej Związku Sybiraków. Utworzył i redagował serię książkową „Wspomnienia Sybiraków”. Przez ponad 30 lat zbierał i opisywał zdjęcia dotyczące polskich rodów ziemiańskich i arystokratycznych.

Autorzy wystawy: Katarzyna Madoń-Mitzner, Michał Zarzycki, Danuta Błahut-Biegańska (projekt graficzny).

Polecamy album Wokół pałacu i dworu. Z kolekcji Janusza Przewłockiego. Książkę można kupić w Księgarni XX wieku w DSH.