Wędrówki po niewidocznej Warszawie

Wstecz
28.04.2011 Wêdrówki po niewidocznej Warszawie – warsztaty dla osób z niepe³nosprawnoœci¹ wzrokow¹. Fot. Tomek Kubaczyk

Projekt został przygotowany został z myślą o potrzebach osób z niepełnosprawnością wzrokową. Na warsztatach uczestnicy wielozmysłowo poznają historię dwudziestowiecznej Warszawy. Specjalnie przygotowane mapy i makiety pozwalają uczestnikom na wędrówki w czasie po wybranych rejonach stolicy.

W ramach projektu można zapisać się na wybrane zajęcia lub cały cykl:
1. Warszawa międzywojenna
2. Warszawa okupowana
3. Warszawa powojenna.

Partnerem projektu jest Fundacja Vis Maior.
Projekt zrealizowany dzięki Fundacji Orange.
Honorowym Ambasadorem projektu jest Krzysztof Zanussi.