Oblicza totalitaryzmu

Wstecz
12538101382649

Zajęcia prowadzone w oparciu o materiały z prezentowanej w DSH wystawy Oblicza totalitaryzmu, autorstwa Ośrodka KARTA. Atutem warsztatów jest wykorzystanie bogatego zestawu materiałów źródłowych: relacji świadków, fotografii, afiszy propagandowych, fragmentów kronik i filmów archiwalnych.

Tematy warsztatów:

1.    Stalinizm i hitleryzm – korzenie totalitaryzmu w ujęciu Hannah Arendt.
2.    Człowiek w systemie totalitarnym
3.    Propaganda i karykatura w służbie totalitaryzmu
4.    Ludzie i wojna: początek II wojny światowej w relacjach świadków
5.    Życie codzienne w okupowanej Warszawie
6.    Życie codzienne w getcie warszawskim
7.    Doświadczenia Żydów ukrywających się po aryjskiej stronie
8.    Powstanie w getcie warszawskim
9.    Więźniowie obozów koncentracyjnych – relacje ocalonych z Mauthausen
10.    Kobiety w systemach totalitarnych.