Niedziela z historią harcerstwa w DSH

Wstecz

Spotkania poświęcone historii harcerstwa, nawiązujące do 105. rocznicy powołania pierwszych drużyn harcerskich na ziemiach polskich oraz 100-lecia pierwszego, masowego, publicznego wystąpienia harcerzy w Warszawie w maju 1916 roku.
Organizatorzy: DSH, Muzeum Harcerstwa, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Niezależne Wydawnictwo Harcerskie.
W programie:
14:00 Wszystko co nasze! Lwowskie początki skautingu i harcerstwa.
15:00 Inscenizacja odczytania rozkazu Andrzeja Małkowskiego z 22 maja 1911 roku powołującego pierwszą Komendę Scoutową i pierwsze drużyny skautowe.
16:00 Prezentacja Muzeum Harcerstwa.
17:00 Witaj majowa jutrzenko! Harcerstwo warszawskie w maju 1916 roku.
18:00 Harcerstwo polskie na Litwie Kowieńskiej 1918–1945.