Klub Historii Bliskiej

Wstecz

Klub Historii Bliskiej

Podczas XII finału konkursu „Historii Bliskiej”, 9 czerwca 2008, w siedzibie DSH oficjalnie powołano do życia Klub Historii Bliskiej. To nieformalne stowarzyszenie ma za zadanie propagować poznawanie historii XX wieku metodami wypracowanymi przez Ośrodek KARTA podczas 12 lat trwania konkursu. Celem istnienia klubu jest zintegrowanie młodych uczestników konkursu, nauczycieli, opiekunów grup młodzieżowych, dziennikarzy, historyków – pasjonatów i wszystkich ludzi zainteresowanych aktywną edukacją z zakresu historii najnowszej, która jest traktowana dość pobieżnie w szkolnym programie nauczania. Członkowie Klubu otrzymywać będą wszechstronne wsparcie (broszury edukacyjne, spotkania, szkolenia metodyczne, etc.), będą mieli możliwość korzystania z zasobów DSH (Archiwum Historii Mówionej, Ikonografia, Filmoteka), współorganizować z DSH własne imprezy edukacyjne, wpływać na naszą ofertę programową. Uczestnictwo w Klubie jest dobrowolne i nie wiąże się z żadnymi obowiązkami. Chcemy, aby był to pewien ruch środowiskowy, pomagający aktywizować wszystkich miłośników zgłębiania „historii bliskiej” – w znaczeniu czasowym i przestrzennym.

Deklaracja przystąpienia do Klubu >>>

Po wypełnieniu i podpisaniu formularza, prosimy o przesłanie go na numer faxu: 022 827 67 51

Więcej o tegorocznej edycji konkursu „Historii Bliskiej” >>>