Edukacja w Domu SpotkaA� z HistoriA�

Wstecz

Acquire phrase newspaper publishers internet based and even at no cost by yourself on the struggling that you simply could very well experience. Technique a specialist creating assistance to be sure the show results will be the optimum just one do my essay

binance websiteacademic writing services

UmiejA�tnoA�A� korzystania z informacji

We wspA?A�czesnym A�wiecie waA?na jest nie tylko wiedza, ale teA? proces, ktA?ry prowadzi do jejA� zdobyciaA�oraz umiejA�tnoA�A� praktycznegoA� zastosowania zdobytych informacji. UczA�c historii, uczymy krytycznej oceny A?rA?deA� i dowodA?w, oddzielania faktA?w od interpretacji oraz A�ledzenia przyczyn i skutkA?w wydarzeA� historycznych. ZachA�camy do rzeczowych dyskusji i dzielenia siA� wA�asnymi opiniami. Rozwijamy empatiA�, szacunek i zrozumienie dla innych.

RA?A?ne formy zajA�A�

ZajA�cia, ktA?re prowadzimy sA� interdyscyplinarne, mogA� byA� wykorzystanie w ramach nauczania historii, jA�zyka polskiego, wiedzy o spoA�eczeA�stwie, wiedzy o kulturze. RA?A?norodne sA� rA?wnieA? formy oferowanych przez nas zajA�A�: warsztaty historyczne i plastyczne, gry miejskie, pokazy filmowe, tematyczne spacery w przewodnikiem.

Adresaci

Program edukacyjny skierowany jest do uczniA?w cialis barato. wszystkich typA?w szkA?A�, nauczycieli, ale teA? studentA?w, osA?b dorosA�ych, rodzin, sA�uchaczy uniwersytetA?w III wieku. Zapraszamy rA?wnieA? osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pracujemy z osobami niewidomymi i niedowidzA�cymi, niepeA�nosprawnymi intelektualnie i ruchowo, dzieA�mi i dorosA�ymi z autyzmem.

Warsztaty moA?emy poprowadziA� takA?e po angielsku, niemiecku lub rosyjsku. Wszystkie zajA�cia sA� bezpA�atne.

Informacje i zapisy

Wszelkich informacji udziela DziaA� Edukacji DSH: Justyna Urban,A� Anna Ziarkowska (kierownik).
Tel. 22 255 05 25, e-mail: edu@dsh.waw.pl

Edukatorzy

Maria Czaputowicz, Justyna Dominiak, MaA�gorzata FaA�kowska-Warska, Jagna Kofta, Jacek Konik,A� Adam RA�bacz, Szymon RA�bowski, Sylwia Siedlecka, StanisA�aw Zakroczymski.

Pobierz regulamin zapisA?w i udziaA�u w warszatach edukacyjnych DSH

Pobierz program edukacyjny luty-sierpien 2015is mining cryptocurrency worth it